Tjänster

Våra tjänster

Välkommen till Ekoluft din pålitliga partner inom ventilationstjänster. Vi erbjuder en mångfald av skräddarsydda lösningar för att möta dina behov och säkerställa optimal luftkvalitet i alla typer av miljöer.

Totalentreprenader

Vi utför totalentreprenader inom ventilation, där vi tar fullständigt ansvar för hela processen från början till slut. Med vår expertis och engagemang levererar vi skräddarsydda lösningar som möter dina specifika behov. 

Vi inleder varje projekt med noggrann planering och projektering för att säkerställa att ventilationslösningen är optimal för din miljö och dina behov. Vårt erfarna team arbetar tätt med dig för att skapa en plan som möter dina krav och förväntningar.

Utförandeentreprenader (Generalentreprenader)

Vi åtar oss utförandeentreprenader, där vi utför installation och följer de krav som ställts av er som beställare.

Hyresgästanpassningar & Ombyggnationer

Vi är specialister på ombyggnationer och hyresgästanpassningar. Vi levererar en ventilationsanläggning anpassad utefter era önskemål.
Vi ser över den befintliga ventilationsanläggningen och tar fram ett utförande med hjälp av våra egna VVS-konsulter.   

Service

Vi erbjuder service för att genomföra noggrann inspektion och underhåll av ditt ventilationssystem. Genom rengöring, kontroll av komponenter och justeringar säkerställer vi att systemet fungerar optimalt.
Komponentbyten
Vi byter ut komponenter i din ventilationsanläggning. Allt från fläktbyten, lagerbyten, spjäll och spjällmotorer till byte av övriga komponenter.

Filterbyten

Vi erbjuder regelbundna rengörings- och filterbytesservice för att avlägsna damm, partiklar och föroreningar som samlats i ventilationssystemets filter. Genom att regelbundet byta ut filter minskar vi risken för luftburna allergener och föroreningar i inomhusmiljön.

Ett rent och välunderhållet filter bidrar till att optimera luftflödet i ventilationssystemet. Detta säkerställer att systemet fungerar effektivt och att luften cirkulerar jämnt och hälsosamt i hela utrymmet. 

Vi rekommenderar regelbundna filterbyten för att bibehålla en hälsosam inomhusmiljö och optimera ditt ventilationssystems prestanda. Vår service säkerställer att din anläggning får rätt vård för att ge bästa möjligaluftkvalitet.

Rensning & Rengöring

Vi utför rensning av ventilationskanaler och ventilationssystem för att avlägsna damm, smuts och andra ackumulerade partiklar som kan samlas där över tid. Detta säkerställer att luftflödet förblir fritt och att föroreningar inte sprids i inomhusmiljön. 

Vi använder specialutrustning för att effektivt avlägsna dammpartiklar och föroreningar som kan ha samlats i ventilationssystemet. Detta bidrar till att förbättra luftkvaliteten och minska risken för allergener och andra hälsoproblem. 

Storköksventilation

Storköksventilation är av yttersta vikt inom restaurang- och matlagsningsammanhang för att hantera matos, fett och ånga som genereras under matlagning.

Storköksventilation är utformas för att effektivt avlägsna fett, rök och oönskad lukt från storkök och restauranger. På Ekoluft erbjuder vi skräddarsydda lösningar för storköksventilation som uppfyller dagens höga standard för luftkvalitet och säkerhet.

Injustering

Injustering av ventilationssystemet är viktigt för att säkerställa att luftflödet är enligt projekterade luftflöden. Det handlar om att optimera för bättre luftkvalitet, hantera fukt, bättre energieffektivitet och för att undvika problem.

Genom att justera luftflöden i ett ventilationssystem minskar både energiförbrukningen och ljudnivån från ventilationen. En korrekt injusterad anläggning, med optimerade flöden, är också kostnadseffektiv.

Styr & Regler

Tillsammans med vår samarbetspartner inom styr och regler kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för att optimera ert ventilationssystem. Vår samarbetspartner specialiserar sig på styr, regler och övervakning av ventilationssystem för att säkerställa effektivitet och prestanda.

Plåtarbeten

Vi utför olika typer utav plåtarbeten. 

  • Plåtinklädnad
  • Takläggning
  • Taksäkerhet
  • Plåtdetaljer

Isolering

Vi utför isoleringsarbeten inom ventilation.

  • Brandisolering
  • Värmeisolering
  • Kondensisolering

Utredningar / Inventering

Vi börjar med en noggrann inspektion av ventilationssystemet. Detta inkluderar visuell bedömning av komponenter, kanaler och utrustning för att identifiera eventuella skador, slitage eller andra problemområden.

Vi genomför mätningar och tester för att utvärdera systemets luftflöde, temperaturer och eventuella tryckskillnader. Detta ger oss en bättre förståelse för systemets prestanda och hur det fungerar i olika delar av byggnaden.

Vi presenterar konkreta rekommendationer för eventuella åtgärder som behövs för att optimera ventilationssystemet. Detta kan inkludera reparationer, uppgraderingar eller justeringar för att säkerställa att systemet fungerar på bästa möjliga sätt.

Projektering

Våra VVS-konsulter utför projekteringsarbeten inom Ventilation.
Tillsammans med våra egna VVS-konsulter och projektledare kan vi optimera processen och därmed effektivisera ledtiderna från projektering till utförande. 

Ramavtal / Samarbetsavtal

Ramavtal ger oss möjlighet att erbjuda våra tjänster på ett effektivt och snabbt sätt när behoven uppstår, samtidigt som de ger er fördelen av förutsägbara och anpassade lösningar som uppfyller era specifika krav och önskemål. Genom att ingå ramavtal strävar vi efter att skapa en förtroendefull relation som ger stabilitet, kontinuitet och en skräddarsydd service för att möta era långsiktiga behov och önskemål.

Luftvärmepump / Luft/luftvärmepump

Vi levererar och monterar luft/luftvärmepumpar från välkända fabrikat. 

Jour

Vår jourtjänst erbjuder snabb assistans och lösningar för att möta akuta behov och minimera avbrott i ventilationssystemets funktion.

Rulla till toppen