TJÄNSTER

Vi utför alla slags tjänster inom ventilation och inneklimat. Vi jobbar och samarbetar med de flesta kända leverantörerna av ventilationsprodukter på marknaden. 

 • Projektledning
 • Konsultuppdrag
 • Montage (nybyggnad och hyresgästanpassningar)
 • Styr och regler
 • OVK
 • Injustering
 • Rensning
 • Totalentreprenader
 • Generalentreprenader
 • Tillbyggnationer & ombyggnationer
 • Ramavtal
 • Utredningar
 • Processventilation (Även rening av luft från avloppsverk samt pumpstationer)
 • Projektering
 • Service och filterbyten
 • Isolering samt plåtning

Kontakta oss för mer information

info@ekoluft.se
073 960 11 89